Paul Severs
Op 26 juni 1948 zag ik in Huizingen bij Brussel als voorlaatste van een gezin van zeven het daglicht.Van in het begin had ik veel aan mijn vader te danken want hij bracht me de liefde voor muziek bij. Hij begeleidde me naar "chrochet" wedstrijden, wat de hedendaagse "soundmix" wedstrijden zijn en als zeven-achtjarige jongen gebeurde het wel eens dat ik daar ook een liedje zong. Zo zette ik eigenlijk mijn eerste stappen op weg naar een zangcarrière. Je suis né le 26 juin 1948 à Huizingen près de Bruxelles comme avant dernier d'une famille de 7 enfants. Dès le début mon père m'apporta beaucoup car c'est de lui que je tiens cet amour pour la musique. Il m'accompagnait aux "crochets" qui sont devenus des concours de "sound-mix" aujourd'hui et lorsque j'avais sept ou huit ans il m'arrivait d'y chanter une petite chanson. C'est ainsi que je fis mes premiers pas dans ma carrière de chanteur. Op college volgde ik daarboven 5 jaar avondlessen piano. Daar kwamen later nog een aantal jaren pianoles en notenleer op de akademie bij. In die tijd kenden "The Shadows" , de gitaargroep bij uitstek, een enorm succes en dit zette er mij toe aan zelf te sparen voor een gitaar. Het duurde een paar weken om het nodige geld voor een gitaar via klusjes en karweitjes bij elkaar te sparen, maar eindelijk was het zover. Ik kocht mijn eerste, wat primitieve gitaar . Samen met een vriend, een cursus gitaar en "den boek van nonkel Bob" studeerden we onze eerste gitaarakkoorden in. Het duurde niet lang of we vormden ons eerste orkestje "The Shades"", waarbij de vader van een de leden optrad als manager voor de groep. Hij stelde ons ook voor om niet enkel instrumentale maar ook gezongen nummers te brengen. Aangezien mijn stem redelijk was, werd me gevraagd om het vocale gedeelte op mij te nemen....maar ons orkestje was maar een kort leven beschoren. Au collège je suivis également des cours du soir de piano pendant 5 ans. A cela s'ajouteront encore quelques années de piano et de solfège à l'académie. A l'époque "the Shadows" le groupe de guitaristes par excellence connaissait un immense succès et cela me poussa à mettre de l'argent de côté pour acheter une guitare. Après quelques semaines de petits boulots j'en eus enfin assez pour m'acheter ma première guitare et avec"le livre de tonton Bob de la BRT" nous avons étudié nos premiers accords. Il ne nous fallut pas beaucoups de temps pour former notre premier petit orchestre "The Shades" dont le père d'un des membres faisait fonction d'imprésario.Il nous conseilla aussi de ne pas nous limiter aux chansons purement instrumentales, mais d'essayer des chansons vocales. Comme j'avais une assez bonne voix, je me chargeai de la partie vocale. Notre petit orchestre fut malheureusement très éphémère. Een andere band "The Criminals" maakte echter furore. Enkele leden van dat orkest waren ook actief in het koor van de paterskerk in Halle. Pater Pax kwam af en toe eens luisteren naar de repetitie van the Criminals en vatte onmiddellijk sympathie voor hen op en hij stelde hen een repetitielokaal ter beschikking. Toen The Criminals op een dag zonder leadzanger kwamen te zitten en me vroegen in te springen hapte ik toe. Dit was een zeer belangrijke stap voor mij. Cependant un autre groupe "The Criminals" connaissait un succès fou. Quelques membres du groupe chantaient également dans la chorale de la "paterskerk" à Hal. Le père Pax qui était le chef de la chorale venait de temps à autre écouter les répétitions des "Criminals". Il éprouvait de la sympathie pour le groupe et il nous proposa un local pour répéter. Lorsqu'un jour l'orchestre"the Criminals" se trouva sans chanteur, il me demanda de faire le remplacement, j'ai saisi cette opportunité. Ce fut un pas à franchir qui était très important pour moi. Pater Pax, zeer bekend in het Halse verenigingsleven trad na een tijdje op als onze manager. Op een dag kwam hij met een advertentie in ons repetitielokaal waarvan de tekst luidde: Jong talent gezocht, gelieve foto en cassette op te sturen naar Jean Kluger. Kluger was de grote man achter Will Tura. Pater Pax spoorde ons aan om een bandje met mijn nummer naar Kluger te sturen. Nog geen week later gingen we op auditie in de studio Madeleine te Brussel. Jean Kluger had al enkele vlaamse orkestjes en keek eigenlijk meer uit naar een Vlaamse zanger. Na een eerste ontgoocheling werd het dan uiteindelijk "Paul Severs and the Criminals". Mijn nummer "You will stay in my heart" werd in het Nederlands vertaald in "geen wonder dat ik ween". Het plaatje kende eerder een onverwacht behoorlijk succes. Ook wij kenden een groeiend succes en Pater Pax kon het werk van manager niet meer combineren met zijn taken binnen de kerk. Le père Pax, qui était très connu dans le milieu associatif de Hal était notre imprésario. Un beau jour, il nous convoqua et nous montra une annonce dont le texte disait: "Cherchons jeunes talents, envoyez votre photo et une cassette à Jean Kluger". Il s'occupait de Will Tura et Pax nous encouragea à envoyer une cassette avec nos chansons à Kluger. Moins d'une semaine plus tard nous passions une audition au studio Madeleine à Bruxelles. Mais Jean Kluger avait déjà quelques petits orchestres flamands et cherchait plutôt un chanteur flamand. Après cette première déception nous sommes devenus "Paul Severs et the Criminals". La chanson "You will stay in my heart" fut traduite en néerlandais "Geen wonder dat ik ween". Le disque rencontra un succès inespéré. Notre succès croissait tous les jours et le père Pax ne pouvait plus combiner son rôle d'imprésario avec ses tâches au sein de l'église. Zo kwam het dat hij ons bij een goede vriend van hem, Sylvain Tack, destijds bekend om de "Suzy wafels" introduceerde. Tack zag het wel zitten en stortte zich vol energie op de promotie van onze groep. Van dan af aan geraakte alles in een stroomversnelling. We werkten als profs en bouwden een geweldige show uit. Ondertussen was ik achttien geworden en werkte voor de Suzy wafels. In werkelijkheid werkte ik halftijds voor Suzy wafels en de rest van de tijd ging naar mijn carrière. C'est ainsi qu'il nous présenta à un de ses bons amis, Sylvain Tack bien connu à l'époque pour les gaufres Suzy. Tack y crut et mit toute son énergie dans notre promotion. A partir de ce moment là tout alla très vite. Nous devînmes des vrais professionels et élaborâmes un vrai spectacle. Entre-temps j' avais dix-huit ans et je travaillais pour les gaufres Suzy. En réalité je travaillais à mi-temps pour Suzy et le reste du temps à ma carrière. Er werd werk gemaakt van een fanclub, ik volgde zang-dictie- piano- en danslessen... Kortom, Sylvain Tack was een hele steun voor mij. We maakten nog twee singels met Kluger maar Tack was van oordeel dat het allemaal veel te traag ging en dat ik teveel in de schaduw van Tura bleef. De contacten met Kluger werden tenslotte verbroken en Sylvain Tack stak dan met een eigen maatschappij van wal. Een b-kantje "ik ben verliefd op jou" een nummer dat ik zoals de meeste andere zelf schreef, overtrof alle verwachtingen, werd een reuzehit en we verkochten er 120.000 exemplaren van. Later werd het ook in het engels en in het frans vertaald. De franse versie haalde 1.000.000 exemplaren en prijkte wekenlang op nummer 1. Na "ik ben verliefd op jou" was het succes niet meer te stuiten en scoorde ik de ene hit na de andere. On créa un club de fans, je suivais des leçons de chant, de diction, de piano et de danse... bref Sylvain Tack était un grand soutien pour moi. Nous avons encore sorti deux 45-tours avec Kluger, mais Tack pensait que tout cela était beaucoup trop lent et que je ne sortirais jamais de l'ombre de Will Tura. Je rompis les contacts avec Kluger et Sylvain Tack créa sa propre société. Une chanson de la face B du disque "ik ben verliefd op jou", que j'avais écrite moi-même, comme la plupart de mes chansons, dépassa toutes nos attentes et devint un super-tube. Nous avons vendus 120.000 disques. La chanson fut traduite en anglais et en français (1.000.000 d'exemplaires) et resta en première position du hit-parade pendant de nombreuses semaines. Après "J'ai tant besoin de toi" le succès ne cessa de croître et je fis un tube après l'autre. Maar er volgde een mindere goede periode, Sylvain Tack had in de vette jaren de radiozender Mi Amigo uit de grond gestampt en het weekblad Joepie uitgegeven hetgeen heel goede promotiekanalen voor mij waren. Maar de overheid trad alsmaar strenger op tegen de piratenzenders en Tack week uit naar Spanje. De Vlaamse show-bizz geraakte op de sukkel, mede door het feit dat ook de BRT-tv deels afhaakte omdat ze het niet zagen zitten met vlaamse zangers. Mais une période moins bonne suivit. Sylvain Tack avait créé la radio libre Mi Amigo et l'hebdomadaire Joepie qui étaient de bons moyens promotionnels pour moi. Cependant les autorités devinrent de plus en plus sévères avec les radios pirates et Tack s'expatria vers l'Espagne. Le monde du spectacle flamand se portait très mal d'autant plus que même la BRT ne faisait plus rien parce que pour elle les chanteurs flamands n'apportaient pas grand chose. Gelukkig waren er Johnny Hoes en zijn dochter Jacqui. Zij namen de contracten van Tack over en brachten redding. Sindsdien werk ik met veel plezier met de familie Hoes en hun Telstar team. Het management heb ik in eigen handen. Toch braken er vreemde tijden aan, maar dankzij het vertrouwen van Hoes, die steeds platen bleef uitbrengen, verdween ik niet uit beeld. Het was moeilijk maar toch bleef ik hard werken. De komst van VTM in 1989 en vooral het programma "Tien om te zien" blies eindelijk nieuw leven in de vlaamse showwereld. Dankzij het VTM succes kende mijn carrière een nieuwe start. 1992 werd een topjaar met twee opeenvolgende nr 1 hits: "zeg eens meisje" en "little darling". De franstalige tegenhanger van "tien om te zien", "dix qu'on aime" bij RTL tvi was ook de aanzet tot franse successen. Bijna iedere dag sta ik zowel in vlaanderen als in Wallonië op het podium, tot binnenkort !. . Heureusement il y eut Johnny Hoes et sa fille Jacqui. Ils reprirent les contrats de Tack et redressèrent la situation. Depuis j'éprouve beaucoup de plaisir à travailler avec eux et leur Telstar team. Je me charge moi-même de l'organisation. Mais j'ai quand même vécu des moments particuliers. Grâce à Johnny Hoes et sa fille qui sortaient régulièrement des disques je ne sombrai pas dans l'oubli. Ce fut très dur mais j'ai travaillé avec persévérance. L'apparition de VTM en 1989 et surtout le programme "Tien om te zien" donna un nouveau souffle au monde du spectacle flamand. Grâce à VTM ma carrière a connu un nouveau départ. 1992 fut une année de grands succès avec deux tubes à la première place: "Toutes les filles" et "Oh petite fille". L'homologue francophone de "tien om te zien", "Dix qu'on aime" à RTL tvi fut le début d'autres succès en français. Presque chaque jour je me trouve sur un podium quelque part dans les Flandres ou en Wallonie, à bientôt